זמני תפילות

יום ראשון
23 יולי 2017
29 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:45
מעריב
20:00
פרשת השבוע: Devarim
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
04:19
סוף זמן קריאת שמע
08:42
זמן תפילה
10:09
חצות
13:06
שקיעה
21:52
צאת הכוכבים
22:59
יום שני
24 יולי 2017
1 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:45
מעריב
20:00
פרשת השבוע: Devarim
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
04:21
סוף זמן קריאת שמע
08:43
זמן תפילה
10:10
חצות
13:06
שקיעה
21:50
צאת הכוכבים
22:56
יום שלישי
25 יולי 2017
2 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:45
מעריב
20:00
פרשת השבוע: Devarim
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
04:23
סוף זמן קריאת שמע
08:44
זמן תפילה
10:11
חצות
13:06
שקיעה
21:48
צאת הכוכבים
22:53
יום רביעי
26 יולי 2017
3 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:45
מעריב
20:00
פרשת השבוע: Devarim
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
04:26
סוף זמן קריאת שמע
08:46
זמן תפילה
10:12
חצות
13:06
שקיעה
21:45
צאת הכוכבים
22:50
יום חמישי
27 יולי 2017
4 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:45
מעריב
20:00
פרשת השבוע: Devarim
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
04:28
סוף זמן קריאת שמע
08:47
זמן תפילה
10:13
חצות
13:06
שקיעה
21:43
צאת הכוכבים
22:47
יום שישי
28 יולי 2017
5 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:40
מעריב
20:05
פרשת השבוע: Devarim
זמן הדלקת נרות
20:00
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
04:30
סוף זמן קריאת שמע
08:48
זמן תפילה
10:14
חצות
13:06
שקיעה
21:41
צאת הכוכבים
22:44
יום שבת
29 יולי 2017
6 אב 5777
שחרית
10:00
מנחה
21:20
מעריב
22:40
פרשת השבוע: Devarim
שבת
23:22
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
04:33
סוף זמן קריאת שמע
08:49
זמן תפילה
10:14
חצות
13:06
שקיעה
21:38
צאת הכוכבים
22:40
יום ראשון
30 יולי 2017
7 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:35
מעריב
19:50
פרשת השבוע: Va'etchanan
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
01:43
נץ החמה. זריחה
04:35
סוף זמן קריאת שמע
08:50
זמן תפילה
10:15
חצות
13:06
שקיעה
21:36
צאת הכוכבים
22:37
יום שני
31 יולי 2017
8 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:35
מעריב
21:30
פרשת השבוע: Va'etchanan
תחילת צום הארבעים
21:33
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
01:52
נץ החמה. זריחה
04:37
סוף זמן קריאת שמע
08:51
זמן תפילה
10:16
חצות
13:06
שקיעה
21:34
צאת הכוכבים
22:34
יום שלישי
1 אוגוסט 2017
9 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:15
מעריב
19:30
פרשת השבוע: Va'etchanan
סוף הפוסט
22:31
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:02
נץ החמה. זריחה
04:40
סוף זמן קריאת שמע
08:53
זמן תפילה
10:17
חצות
13:05
שקיעה
21:31
צאת הכוכבים
22:30
יום רביעי
2 אוגוסט 2017
10 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:30
מעריב
19:45
פרשת השבוע: Va'etchanan
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:11
נץ החמה. זריחה
04:42
סוף זמן קריאת שמע
08:54
זמן תפילה
10:18
חצות
13:05
שקיעה
21:29
צאת הכוכבים
22:27
יום חמישי
3 אוגוסט 2017
11 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:30
מעריב
19:45
פרשת השבוע: Va'etchanan
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:18
נץ החמה. זריחה
04:44
סוף זמן קריאת שמע
08:55
זמן תפילה
10:19
חצות
13:05
שקיעה
21:26
צאת הכוכבים
22:24
יום שישי
4 אוגוסט 2017
12 אב 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:25
מעריב
19:50
פרשת השבוע: Va'etchanan
זמן הדלקת נרות
19:45
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:24
נץ החמה. זריחה
04:47
סוף זמן קריאת שמע
08:56
זמן תפילה
10:19
חצות
13:05
שקיעה
21:24
צאת הכוכבים
22:20
יום שבת
5 אוגוסט 2017
13 אב 5777
שחרית
10:00
מנחה
21:05
מעריב
22:20
פרשת השבוע: Va'etchanan
שבת
22:52
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:31
נץ החמה. זריחה
04:49
סוף זמן קריאת שמע
08:57
זמן תפילה
10:20
חצות
13:05
שקיעה
21:21
צאת הכוכבים
22:17

זמני תפילות
זמני תפילות
שבת

אוכל כשר
מסעדה
חנות כשרה

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика