Genealogy ResearchМалон на ивритском

זמני תפילות

יום שישי
23 יוני 2017
29 סיוון 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:15
מעריב
20:40
פרשת השבוע: Korach
זמן הדלקת נרות
20:35
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:36
סוף זמן קריאת שמע
08:19
זמן תפילה
09:53
חצות
13:02
שקיעה
22:28
צאת הכוכבים
00:11
יום שבת
24 יוני 2017
30 סיוון 5777
שחרית
10:00
מנחה
22:15
מעריב
00:15
פרשת השבוע: Korach
שבת
01:03
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:36
סוף זמן קריאת שמע
08:19
זמן תפילה
09:53
חצות
13:02
שקיעה
22:28
צאת הכוכבים
00:11
יום ראשון
25 יוני 2017
1 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:15
מעריב
20:30
פרשת השבוע: Chukat
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:37
סוף זמן קריאת שמע
08:19
זמן תפילה
09:53
חצות
13:02
שקיעה
22:28
צאת הכוכבים
00:10
יום שני
26 יוני 2017
2 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:15
מעריב
20:30
פרשת השבוע: Chukat
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:37
סוף זמן קריאת שמע
08:20
זמן תפילה
09:54
חצות
13:03
שקיעה
22:28
צאת הכוכבים
00:09
יום שלישי
27 יוני 2017
3 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:15
מעריב
20:30
פרשת השבוע: Chukat
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:38
סוף זמן קריאת שמע
08:20
זמן תפילה
09:54
חצות
13:03
שקיעה
22:28
צאת הכוכבים
00:08
יום רביעי
28 יוני 2017
4 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:15
מעריב
20:30
פרשת השבוע: Chukat
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:39
סוף זמן קריאת שמע
08:21
זמן תפילה
09:55
חצות
13:03
שקיעה
22:27
צאת הכוכבים
00:06
יום חמישי
29 יוני 2017
5 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:15
מעריב
20:30
פרשת השבוע: Chukat
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:39
סוף זמן קריאת שמע
08:21
זמן תפילה
09:55
חצות
13:03
שקיעה
22:27
צאת הכוכבים
00:05
יום שישי
30 יוני 2017
6 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:15
מעריב
20:40
פרשת השבוע: Chukat
זמן הדלקת נרות
20:35
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:40
סוף זמן קריאת שמע
08:22
זמן תפילה
09:56
חצות
13:03
שקיעה
22:26
צאת הכוכבים
00:03
יום שבת
1 יולי 2017
7 תמוז 5777
Shabbat
שחרית
10:00
מנחה
22:10
מעריב
00:05
פרשת השבוע: Chukat
שבת
01:04
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:41
סוף זמן קריאת שמע
08:23
זמן תפילה
09:56
חצות
13:03
שקיעה
22:25
צאת הכוכבים
00:01
יום ראשון
2 יולי 2017
8 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:10
מעריב
20:25
פרשת השבוע: Balak
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:43
סוף זמן קריאת שמע
08:23
זמן תפילה
09:57
חצות
13:04
שקיעה
22:25
צאת הכוכבים
23:59
יום שני
3 יולי 2017
9 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:10
מעריב
20:25
פרשת השבוע: Balak
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:44
סוף זמן קריאת שמע
08:24
זמן תפילה
09:57
חצות
13:04
שקיעה
22:24
צאת הכוכבים
23:57
יום שלישי
4 יולי 2017
10 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:10
מעריב
20:25
פרשת השבוע: Balak
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:45
סוף זמן קריאת שמע
08:25
זמן תפילה
09:58
חצות
13:04
שקיעה
22:23
צאת הכוכבים
23:55
יום רביעי
5 יולי 2017
11 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:10
מעריב
20:25
פרשת השבוע: Balak
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:46
סוף זמן קריאת שמע
08:25
זמן תפילה
09:58
חצות
13:04
שקיעה
22:22
צאת הכוכבים
23:52
יום חמישי
6 יולי 2017
12 תמוז 5777
שחרית
09:00
מנחה
20:10
מעריב
20:25
פרשת השבוע: Balak
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
00:00
נץ החמה. זריחה
03:47
סוף זמן קריאת שמע
08:26
זמן תפילה
09:59
חצות
13:04
שקיעה
22:21
צאת הכוכבים
23:50

זמני תפילות
זמני תפילות
שבת

אוכל כשר
מסעדה
חנות כשרה

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика