МАЛОН

זמני תפילות

יום שישי
24 מרץ 2017
26 אדר א 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:05
מעריב
19:20
פרשת השבוע: Vayak'hel-Pekudei
זמן הדלקת נרות
19:05
עלות השחר
04:41
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
05:27
נץ החמה. זריחה
06:51
סוף זמן קריאת שמע
09:59
זמן תפילה
11:02
חצות
13:07
שקיעה
19:23
צאת הכוכבים
20:05
יום שבת
25 מרץ 2017
27 אדר א 5777
שחרית
10:00
מנחה
13:45
מעריב
20:15
פרשת השבוע: Vayak'hel-Pekudei
שבת
20:29
עלות השחר
04:38
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
05:23
נץ החמה. זריחה
06:48
סוף זמן קריאת שמע
09:58
זמן תפילה
11:01
חצות
13:06
שקיעה
19:26
צאת הכוכבים
20:07
יום ראשון
26 מרץ 2017
28 אדר א 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:20
מעריב
19:35
פרשת השבוע: Vayikra
עלות השחר
04:34
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
05:20
נץ החמה. זריחה
06:45
סוף זמן קריאת שמע
09:56
זמן תפילה
11:00
חצות
13:06
שקיעה
19:28
צאת הכוכבים
20:10
יום שני
27 מרץ 2017
29 אדר א 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:20
מעריב
19:35
פרשת השבוע: Vayikra
עלות השחר
04:30
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
05:17
נץ החמה. זריחה
06:42
סוף זמן קריאת שמע
09:54
זמן תפילה
10:59
חצות
13:06
שקיעה
19:31
צאת הכוכבים
20:13
יום שלישי
28 מרץ 2017
1 ניסן 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:20
מעריב
19:35
פרשת השבוע: Vayikra
עלות השחר
04:26
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
05:13
נץ החמה. זריחה
06:38
סוף זמן קריאת שמע
09:53
זמן תפילה
10:57
חצות
13:06
שקיעה
19:33
צאת הכוכבים
20:15
יום רביעי
29 מרץ 2017
2 ניסן 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:20
מעריב
19:35
פרשת השבוע: Vayikra
עלות השחר
04:22
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
05:10
נץ החמה. זריחה
06:35
סוף זמן קריאת שמע
09:51
זמן תפילה
10:56
חצות
13:06
שקיעה
19:36
צאת הכוכבים
20:18
יום חמישי
30 מרץ 2017
3 ניסן 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:20
מעריב
19:35
פרשת השבוע: Vayikra
עלות השחר
04:18
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
05:07
נץ החמה. זריחה
06:32
סוף זמן קריאת שמע
09:49
זמן תפילה
10:55
חצות
13:06
שקיעה
19:38
צאת הכוכבים
20:20
יום שישי
31 מרץ 2017
4 ניסן 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:25
מעריב
20:15
פרשת השבוע: Vayikra
זמן הדלקת נרות
19:22
עלות השחר
04:14
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
05:03
נץ החמה. זריחה
06:29
סוף זמן קריאת שמע
09:48
זמן תפילה
10:53
חצות
13:05
שקיעה
19:41
צאת הכוכבים
20:23
יום שבת
1 אפריל 2017
5 ניסן 5777
Shabbat
שחרית
10:00
מנחה
13:45
מעריב
20:35
פרשת השבוע: Vayikra
שבת
20:48
עלות השחר
04:10
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
05:00
נץ החמה. זריחה
06:26
סוף זמן קריאת שמע
09:46
זמן תפילה
10:52
חצות
13:05
שקיעה
19:43
צאת הכוכבים
20:25
יום ראשון
2 אפריל 2017
6 ניסן 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:35
מעריב
19:50
פרשת השבוע: Tzav
עלות השחר
04:06
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
04:56
נץ החמה. זריחה
06:23
סוף זמן קריאת שמע
09:44
זמן תפילה
10:51
חצות
13:05
שקיעה
19:45
צאת הכוכבים
20:28
יום שני
3 אפריל 2017
7 ניסן 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:35
מעריב
19:50
פרשת השבוע: Tzav
עלות השחר
04:02
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
04:53
נץ החמה. זריחה
06:20
סוף זמן קריאת שמע
09:43
זמן תפילה
10:50
חצות
13:04
שקיעה
19:48
צאת הכוכבים
20:30
יום שלישי
4 אפריל 2017
8 ניסן 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:35
מעריב
19:50
פרשת השבוע: Tzav
עלות השחר
03:58
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
04:49
נץ החמה. זריחה
06:17
סוף זמן קריאת שמע
09:41
זמן תפילה
10:49
חצות
13:04
שקיעה
19:50
צאת הכוכבים
20:33
יום רביעי
5 אפריל 2017
9 ניסן 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:40
מעריב
19:55
פרשת השבוע: Tzav
עלות השחר
03:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
04:45
נץ החמה. זריחה
06:14
סוף זמן קריאת שמע
09:39
זמן תפילה
10:48
חצות
13:04
שקיעה
19:53
צאת הכוכבים
20:36
יום חמישי
6 אפריל 2017
10 ניסן 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:40
מעריב
19:55
פרשת השבוע: Tzav
עלות השחר
03:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
04:42
נץ החמה. זריחה
06:11
סוף זמן קריאת שמע
09:38
זמן תפילה
10:46
חצות
13:03
שקיעה
19:55
צאת הכוכבים
20:38

זמני תפילות
זמני תפילות
שבת

אוכל כשר
מסעדה
חנות כשרה

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика