Genealogy ResearchМалон на ивритском

זמני תפילות

יום שישי
28 אפריל 2017
2 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
18:55
מעריב
19:20
פרשת השבוע: Tazria-Metzora
Omer: day 17
זמן הדלקת נרות
19:15
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
03:15
נץ החמה. זריחה
05:07
סוף זמן קריאת שמע
09:03
זמן תפילה
10:22
חצות
12:58
שקיעה
20:50
צאת הכוכבים
21:41
יום שבת
29 אפריל 2017
3 אייר 5777
Shabbat
שחרית
10:00
מנחה
20:40
מעריב
22:00
פרשת השבוע: Tazria-Metzora
Omer: day 18
שבת
22:14
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
03:10
נץ החמה. זריחה
05:04
סוף זמן קריאת שמע
09:01
זמן תפילה
10:21
חצות
12:58
שקיעה
20:52
צאת הכוכבים
21:44
יום ראשון
30 אפריל 2017
4 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:05
מעריב
19:20
פרשת השבוע: Acharei-Kedoshim
Omer: day 19
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
03:06
נץ החמה. זריחה
05:02
סוף זמן קריאת שמע
09:00
זמן תפילה
10:19
חצות
12:58
שקיעה
20:55
צאת הכוכבים
21:47
יום שני
1 מאי 2017
5 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:05
מעריב
19:20
פרשת השבוע: Acharei-Kedoshim
Omer: day 20
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
03:01
נץ החמה. זריחה
04:59
סוף זמן קריאת שמע
08:58
זמן תפילה
10:18
חצות
12:58
שקיעה
20:57
צאת הכוכבים
21:50
יום שלישי
2 מאי 2017
6 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:05
מעריב
19:20
פרשת השבוע: Acharei-Kedoshim
Omer: day 21
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:56
נץ החמה. זריחה
04:56
סוף זמן קריאת שמע
08:57
זמן תפילה
10:17
חצות
12:58
שקיעה
21:00
צאת הכוכבים
21:53
יום רביעי
3 מאי 2017
7 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:05
מעריב
19:20
פרשת השבוע: Acharei-Kedoshim
Omer: day 22
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:51
נץ החמה. זריחה
04:54
סוף זמן קריאת שמע
08:55
זמן תפילה
10:16
חצות
12:58
שקיעה
21:02
צאת הכוכבים
21:56
יום חמישי
4 מאי 2017
8 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:05
מעריב
19:20
פרשת השבוע: Acharei-Kedoshim
Omer: day 23
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:46
נץ החמה. זריחה
04:51
סוף זמן קריאת שמע
08:54
זמן תפילה
10:15
חצות
12:58
שקיעה
21:05
צאת הכוכבים
21:59
יום שישי
5 מאי 2017
9 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:10
מעריב
19:35
פרשת השבוע: Acharei-Kedoshim
Omer: day 24
זמן הדלקת נרות
19:30
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:41
נץ החמה. זריחה
04:48
סוף זמן קריאת שמע
08:53
זמן תפילה
10:14
חצות
12:58
שקיעה
21:07
צאת הכוכבים
22:02
יום שבת
6 מאי 2017
10 אייר 5777
Shabbat
שחרית
10:00
מנחה
20:55
מעריב
22:25
פרשת השבוע: Acharei-Kedoshim
Omer: day 25
שבת
22:40
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:35
נץ החמה. זריחה
04:46
סוף זמן קריאת שמע
08:51
זמן תפילה
10:13
חצות
12:57
שקיעה
21:10
צאת הכוכבים
22:05
יום ראשון
7 מאי 2017
11 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:15
מעריב
19:30
פרשת השבוע: Emor
Omer: day 26
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:30
נץ החמה. זריחה
04:43
סוף זמן קריאת שמע
08:50
זמן תפילה
10:12
חצות
12:57
שקיעה
21:12
צאת הכוכבים
22:08
יום שני
8 מאי 2017
12 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:15
מעריב
19:30
פרשת השבוע: Emor
Omer: day 27
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:24
נץ החמה. זריחה
04:40
סוף זמן קריאת שמע
08:49
זמן תפילה
10:11
חצות
12:57
שקיעה
21:14
צאת הכוכבים
22:11
יום שלישי
9 מאי 2017
13 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:15
מעריב
19:30
פרשת השבוע: Emor
Omer: day 28
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:18
נץ החמה. זריחה
04:38
סוף זמן קריאת שמע
08:47
זמן תפילה
10:11
חצות
12:57
שקיעה
21:17
צאת הכוכבים
22:15
יום רביעי
10 מאי 2017
14 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:20
מעריב
19:35
פרשת השבוע: Emor
Omer: day 29
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:12
נץ החמה. זריחה
04:35
סוף זמן קריאת שמע
08:46
זמן תפילה
10:10
חצות
12:57
שקיעה
21:19
צאת הכוכבים
22:18
יום חמישי
11 מאי 2017
15 אייר 5777
שחרית
09:00
מנחה
19:20
מעריב
19:35
פרשת השבוע: Emor
Omer: day 30
עלות השחר
00:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר
02:04
נץ החמה. זריחה
04:33
סוף זמן קריאת שמע
08:45
זמן תפילה
10:09
חצות
12:57
שקיעה
21:21
צאת הכוכבים
22:21

זמני תפילות
זמני תפילות
שבת

אוכל כשר
מסעדה
חנות כשרה

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика